گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد

اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد

اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

لوگو گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ
زکات علم، نشر آن است. گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد با هدف خدمت به دانش آموزان ، دانشجویان و آنهایی که علاقه به برنامه نویسی و طراحی و کلیه امور تخصصی کامپیوتر دارند با هدف نشر علم خدمت رسانی کند امید است کاربران در جهت تحقق این اهداف والا یار و همدم ما باشند . . .

اعتبار سنجی سایت
logo-samandehi
تبلیغات نمایندگی بیمه آسیا
آرشیو سایت
ترم بندی کامپیوتر

تغییر در آرشیو سایت و دسته بندی مطالب

نمایش داده می شوید!
اخطار جدی به کپی برداران از سایت
پلیس سایبری
طبق ماده (12) قانون جرايم رايانه اي: هرکس به طور غیرمجاز داده ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
آخرین نظرات
 • Rezanajafi
  ۱۰ ارديبهشت ۹۹، ۱۲:۰۷ - Rezanajafi
  Rezanajafi
تبادل بنر بیت کوین

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کد برنامه مرتب سازی انتخابی» ثبت شده است

کد های ++c

نوشته شده توسط مهدی امینی

برنامه روش حل دستگاه معادلات خطی به روش تکراری ژاکوبی وگاوس:(درخواستی ع .علیخوانی)

 1. #include <iostream.h>
 2. #include <conio.h>
 3. #include <math.h>
 4. void main(){
 5. int i,j;
 6. const int n=3;
 7. float Khata,e,temp2,temp1[n],temp=0,a[n][n],x[n],kh[n];
 8. long double b[n];
 9. clrscr();
 10. cout << "Lotfan Dar Hengame Vared Kardane Dadeha Ghotrie Ghaleb Boudane Matris ra Dar Nazar Begirid.\n";
 11. cout << "Maghadire Pishfarze X Ra Benevisid. x[0],x[1],...\n";
 12. for ( i=0 ; i<n ; i++ ){
 13. cout << "X[" << i+1 << "] = ";
 14. cin >> x[i];
 15. }
 16. cout <<"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n";
 17. cout <<"Maghadire Matrise Pasokh ra Benevisid. B[0],B[1],...\n";
 18. for (i=0 ; i<n ; i++){
 19. cout << "B[" << i+1 << "] = ";
 20. cin >> b[i];
 21. }
 22. cout <<"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n";
 23. cout << "Maghdire Matrise Zarayeb Ra Benevisid.a[1][1],a[1][2],...\n";
 24. for (i=0 ; i<n ;i++)
 25. for(j=0 ; j<n ; j++){
 26. cout << "a[" << i+1 << "][" <<j+1 <<"] = ";
 27. cin >> a[i][j];
 28. }
 29. cout <<"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n";
 30. cout << "Meghdare Khata ra vared Konid : ";
 31. cin >> Khata;
 32. cout <<"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n";
 33. do{
 34. for (i=0 ;i<n ; i++){
 35. temp2 =b[i];
 36. for (j=0 ; j<n ; j++)
 37. if (i != j )
 38. temp2 -= a[i][j]*x[j];
 39. temp1[i] = temp2 / a[i][i];
 40. }
 41. for ( i=0 ;i<n ; i++)
 42. kh[i] = temp1[i] - x[i];
 43. for(i=0 ; i<n; i++)
 44. temp += pow(kh[i],2);
 45. e = sqrt(temp);
 46. for(i=0 ; i<n ; i++)
 47. x[i] = temp1[i];
 48. temp = 0;
 49. }while( e > Khata );
 50. cout << "Javabe Dastgah Barabar Ast ba : \n";
 51. for(i=0 ; i<n ; i++)
 52. cout << "X[" << i+1 << "] = " << x[i] << endl;
 53. getch();
 54. }
 55.  

 

در خواست دوست عزیزم سعید مسئله شطرنج با الگوریتم ژنتیک سی پلاس پلاس

#include<stdio.h>
#include<iostream.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
const int chessboardsize=8; //size of chessboard
enum{empty,queen,used}; //status
struct move //movement direction
{
int x;
int y;
};
struct chessboard //chessboard type
{
int size;
int square[chessboardsize][chessboardsize];
int usedsquares;
int noqueens;
};
void setqueenmovdi(move*whatmove,chessboard*board,move*curcoor);
void main(void)
{
move curcoor; // define digonal movements
move NE;
NE.x=1;
NE.y=1;
move NW;
NW.x=-1;
NW.y=1;
move SE;
SE.x=1;
SE.y=-1;
move SW;
SW.x=-1;
SW.y=-1;
chessboard board;
board.size=chessboardsize;
srand(time(0));
while(board.noqueens!=board.size)
{
board.usedsquares=0;
board.noqueens=0;
for(int i=0;i<board.size;i++)
for(int j=0;j<board.size;j++)
board.square[i][j]=0;
while(board.usedsquares<board.size*board.size)
{
curcoor.x=rand()%board.size;
curcoor.y=rand()%board.size;
if(board.square[curcoor.x][curcoor.y]==empty)
{
board.square[curcoor.x][curcoor.y]=queen;
++board.usedsquares;
++board.noqueens;
}
else
continue;
for(int horiz=0;horiz<board.size;horiz++)
if(board.square[horiz][curcoor.y]==empty)
{
board.square[horiz][curcoor.y]=used;
++board.usedsquares;
}
for(int verti=0;verti<board.size;verti++)
if(board.square[curcoor.x][verti]==empty)
{
board.square[curcoor.x][verti]=used;
++board.usedsquares;
}
board.square[curcoor.x][curcoor.y]=queen;
setqueenmovdi(&NE,&board,&curcoor);
setqueenmovdi(&NW,&board,&curcoor);
setqueenmovdi(&SE,&board,&curcoor);
setqueenmovdi(&SW,&board,&curcoor);
}
}
cout<<endl;
for(int i2=0;i2<board.size;i2++)
{
for(int j2=0;j2<board.size;j2++)
{
cout<<board.square[i2][j2];
printf(" ");
}
cout<<endl;
}
}
void setqueenmovdi(move*whatmove,chessboard*board,move*curcoor)
{
move next;
next.x=curcoor->x+whatmove->x;
next.y=curcoor->y+whatmove->y;
if(next.x<0||next.x>board->size-1||next.y<0||next.y>board->size-1)
return;
if(board->square[next.x][next.y]==empty)
{
board->square[next.x][next.y]=used;
++board->usedsquares;
}
setqueenmovdi(whatmove,board,&next);
return;
}


کد مرتب سازی سریع quicksort

void quickSort(int x[], int left, int right)
{

        int i = left, j = right;

        int tmp;

        int pivot = x[(left + right) / 2];


        while (i <= j)
        {

                while (x[i] < pivot)

                        i++;

                while (x[j] > pivot)

                        j--;

                if (i <= j)
                {

                        tmp = x[i];

                        x[i] = x[j];

                        x[j] = tmp;

                        i++;

                        j--;

                }

        }


        if (left < j)

                quickSort(x, left, j);

        if (i < right)

                quickSort(x, i, right);

}

لطفا هر کد دیگری را که می خواهید در قسمت نظرات برای ما نوشته تا حداکثر بعد از 24 ساعت کد را در این قسمت درج کنیم

بقیه در ادامه مطالب